PORPW
Expro
UE

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

"Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie na realizację 4 projektów w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej:

1. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” (całkowita szacunkowa wartość: 931 919,36 PLN, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 427 426,58 PLN),
2. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie dębickim” (całkowita szacunkowa wartość: 2 268 898,41 PLN, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 038 496,17 PLN),
3. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie jasielskim” (całkowita szacunkowa wartość: 2 354 101,04 PLN, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 079 713,01 PLN),
4. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie krośnieńskim” (całkowita szacunkowa wartość: 2 779 685,92 PLN, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 274 908,20 PLN)

Szczegółowa listę naszych kompetencji można znaleźć na firmowej stronie internetowej. 6 maja 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła, że złożone przez Spółkę 4 wnioski o udzielenie wsparcia w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dotyczące powiatów jasielskiego, dębickiego, rzeszowskiego oraz krośnieńskiego zostały zarekomendowane do wsparcia. 16 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie projektu na podstawie, której Expro Sp. z o.o. wybuduje szerokopasmową sieć w czterech wyżej wymienionych powiatach województwa podkarpackiego.