PORPW
Expro
UE

Aktualizacja miejscowości

styczeń 14, 2016, Powiat jasielski,Użytkownicy,

Informujemy, iż projekt wybudowania sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,

obejmuje następujące miejscowości w powiecie jasielskim, gminach Dębowiec, Nowy Żmigród, Krempna:

 • Świątkowa Mała
 • Świątkowa Wielka
 • Kotań
 • Polany
 • Krempna
 • Jaworze
 • Desznica
 • Kąty
 • Mytarz
 • Łężyny
 • Duląbka
 • Pagórek
 • Dzielec
 • Radość.