PORPW
Expro
UE

Powiat dębicki

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

Całkowita wartość projektu: 2 268 898,41 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 038 496,17 PLN

Aktualizacja miejscowości

styczeń 14, 2016, Powiat dębicki,Użytkownicy,

Informujemy, iż projekt wybudowania sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,   obejmuje następujące miejscowości w powiecie dębickim, gminie Brzostek: Bukowa Skurowa Gorzejowa Januszkowice Opacionka Siedliska Bogusz Smarżowa Przeczyca Zawadka Brzostecka Klecie.

Informacja

sierpień 17, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro Sp. z o. o. informuję, iż postępowanie konkurencyjne zostało rozstrzygnięte.   Wybrany wykonawca przystąpił do pracy.

Informacja

czerwiec 3, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, w związku z faktem, iż wszystkie złożone oferty miały braki formalne, do wszystkich oferentów zostały skierowane pisma z wezwaniem do usunięcia braków formalnych.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15:00

maj 20, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 15, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 11, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat dębicki

kwiecień 22, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

  Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat dębicki Załącznik nr 1_formularz Oferty_Dębica  Termin składania ofert został przedłużony do  dn. 11.05.2015 r. do godz. 15:00

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim, gminie Brzostek w miejscowościach: Bukowa, Skurowa, Głobikówka, Grudna Górna, Bączałka, Wola Brzostecka, Gorzejowa, Januszkowice, Grudna Dolna, Kamienica Górna, Opacionka, Siedliska Bogusz,…

Przedłużenie terminu składania ofert ostatecznych do 14 listopada 2014 godz. 15.00

listopad 7, 2014, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie dębickim do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurencyjnego i wyborze Inżyniera Kontraktu

październik 30, 2014, Powiat dębicki,Wykonawcy,

EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 677-21-76-570, wysokość kapitału zakładowego: 1 835 000 zł ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkurencyjnego, którego przedmiotem jest: zlecenie usług Inżyniera Kontraktu w…