PORPW
Expro
UE

Wykonawcy

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

Informacja

sierpień 17, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro Sp. z o. o. informuję, iż postępowanie konkurencyjne zostało rozstrzygnięte. Wybrany wykonawca przystąpił do pracy.

Informacja

czerwiec 3, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, w związku z faktem, iż wszystkie złożone oferty miały braki formalne, do wszystkich oferentów zostały skierowane pisma z wezwaniem do usunięcia braków formalnych.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15:00

maj 20, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie jasielskim do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 15, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie jasielskim do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 11, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie jasielskim do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat jasielski

kwiecień 22, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjny – powiat jasielski Załącznik nr 1_formularz Oferty_Jasło  Termin składania ofert został przedłużony do  dn. 11.05.2015 r. do godz. 15:00

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie jasielskim, gminach Dębowiec, Nowy Żmigród, Krempna, w miejscowościach: Grab, Huta Polańska, Ożenna, Świątkowa Mała, Wyszowatka, Myscowa, Świątkowa Wielka, Kotań, Polany, Krempna, Jaworze,…

Przedłużenie terminu składania ofert ostatecznych do 14 listopada 2014 godz. 15.00

listopad 7, 2014, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie jasielskim do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurencyjnego i wyborze Inżyniera Kontraktu

październik 30, 2014, Powiat jasielski,Wykonawcy,

EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 677-21-76-570, wysokość kapitału zakładowego: 1 835 000 zł ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkurencyjnego, którego przedmiotem jest: zlecenie usług…

Informujemy, iż termin składania ofert ostatecznych został przedłużony do dnia 5 listopada 2014r. do godz. 15.00

październik 24, 2014, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie jasielskim do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 15.00