PORPW
Expro
UE

Wykonawcy

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

Informacja

sierpień 17, 2015, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

Expro Sp. z o. o. informuję, iż postępowanie konkurencyjne zostało rozstrzygnięte. Wybrany wykonawca przystąpił do pracy.

Informacja

czerwiec 3, 2015, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, w związku z faktem, iż wszystkie złożone oferty miały braki formalne, do wszystkich oferentów zostały skierowane pisma z wezwaniem do usunięcia braków formalnych.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15:00

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie krośnieńskim do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie krośnieńskim do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie krośnieńskim do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat krośnieński

kwiecień 22, 2015, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

  Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat krośnieński Załącznik nr 1_formularz Oferty_Krosno  Termin składania ofert został przedłużony do  dn. 11.05.2015 r. do godz. 15:00

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie krośnieńskim, gminie Rymanów, miejscowościach: Łazy, Zmysłówka, Głębokie, Bałucianka, Królik Polski, Posada Górna, Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Puławy, Wróblik Królewski, Rudawka Rymanowska w ramach…

Przedłużenie terminu składania ofert ostatecznych do 14 listopada 2014 godz. 15.00

listopad 7, 2014, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie krośnieńskim do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurencyjnego i wyborze Inżyniera Kontraktu

październik 30, 2014, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 677-21-76-570, wysokość kapitału zakładowego: 1 835 000 zł ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkurencyjnego, którego przedmiotem jest: zlecenie usług…

Informujemy, iż termin składania ofert ostatecznych został przedłużony do dnia 5 listopada 2014r. do godz. 15.00

październik 24, 2014, Powiat krośnieński,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie krośnieńskim do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 15.00