PORPW
Expro
UE

Powiat rzeszowski

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

Całkowita wartość projektu: 931 919,36 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 427 426,58 PLN

Postępowanie konkurencyjne ogłoszone 25 sierpnia 2014 zostaje unieważnione

październik 15, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – Inżynier Kontraktu – powiat rzeszowski

wrzesień 30, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest zlecenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski…

Informujemy, iż termin składania ofert wstępnych został przedłużony do dnia 29 września 2014r. godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty wstępnej do Zamawiającego).

wrzesień 22, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

W pozostałym zakresie ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym nie ulega zmianie.

Informujemy, iż termin składania ofert wstępnych został przedłużony do dnia 23 września 2014r. godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty wstępnej do Zamawiającego).

wrzesień 11, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

W pozostałym zakresie ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym nie ulega zmianie.

Pytania dotyczące postępowania konkurencyjnego

wrzesień 11, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Pytanie: W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia z dnia 25.08.2014r. o postępowaniu konkurencyjnym którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiatach dębickim, jasielskim, krośnieńskim i rzeszowskim, zwracamy się z prośbą: o umożliwienie złożenia oferty częściowej obejmującej tylko dostawę, montaż i uruchomienie…

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat rzeszowski

sierpień 25, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat rzeszowski Oferta

Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim

sierpień 25, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta, a w szczególności w ramach projektu pn. „Budowa…

Bezpłatne przyłącza do nowoczesnej szerokopasmowej sieci światłowodowej

sierpień 25, 2014, Powiat rzeszowski,Użytkownicy,

„Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej” „Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” Z przyjemnością informujemy, że EXPRO Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu budowy szerokopasmowej światłowodowej sieci dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,…