PORPW
Expro
UE

Wykonawcy

"Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej"

Informacja

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż umowa nr POPW.02.01.00 -18 – 024/14 – 00 na, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie…

Informacja

czerwiec 3, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, w związku z faktem, iż wszystkie złożone oferty miały braki formalne, do wszystkich oferentów zostały skierowane pisma z wezwaniem do usunięcia braków formalnych.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15:00

maj 20, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 15, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 15.00

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

maj 11, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat rzeszowski

kwiecień 22, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – powiat rzeszowski Załącznik nr 1_formularz Oferty_Rzeszów  Termin składania ofert został przedłużony do  dn. 11.05.2015 r. do godz. 15:00

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” wpisanego na listę…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurencyjnego i wyborze Inżyniera Kontraktu

październik 30, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 677-21-76-570, wysokość kapitału zakładowego: 1 835 000 zł ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkurencyjnego, którego przedmiotem jest: zlecenie usług…

Informujemy, iż termin składania ofert ostatecznych został przedłużony do dnia 5 listopada 2014r. do godz. 15.00

październik 24, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wydłuża termin składania ofert ostatecznych w postępowaniu konkurencyjnym na wybór wykonawcy sieci szerokopasmowych w powiecie rzeszowskim do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym

październik 17, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta, a w szczególności w ramach projektu pn. „Budowa…