PORPW
Expro
UE

Informacja

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż umowa nr POPW.02.01.00 -18 – 024/14 – 00 na, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostało rozwiązana, tym samym nie będzie realizowana.