PORPW
Expro
UE

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim, gminie Brzostek w miejscowościach: Bukowa, Skurowa, Głobikówka, Grudna Górna, Bączałka, Wola Brzostecka, Gorzejowa, Januszkowice, Grudna Dolna, Kamienica Górna, Opacionka, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Kamienica Dolna, Przeczyca, Zawadka Brzostecka, Klecie, w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie dębickim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostało zamknięte bez dokonania wyboru wykonawcy.