PORPW
Expro
UE

Informacja o zamknięciu postępowania konkurencyjnego bez dokonania wyboru wykonawcy

kwiecień 20, 2015, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informuje, iż postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostało zamknięte bez dokonania wyboru wykonawcy.