PORPW
Expro
UE

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – Inżynier Kontraktu – powiat dębicki

wrzesień 30, 2014, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest zlecenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie dębickim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim, gminie Brzostek w miejscowościach: Bukowa, Skurowa, Głobikówka, Grudna Górna, Bączałka, Wola Brzostecka, Gorzejowa, Januszkowice, Grudna Dolna, Kamienica Górna, Opacionka, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Kamienica Dolna, Przeczyca, Zawadka Brzostecka, Klecie).
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15 października 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego w Krakowie (31-411) przy ul. Nad Strugą 7).

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym – Inżynier Kontraktu

Załącznik 1