PORPW
Expro
UE

Ogłoszenie o terminie składania ofert ostatecznych w II etapie postępowania konkurencyjnego

październik 17, 2014, Powiat dębicki,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza termin składania ofert ostatecznych w II etapie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim, gminie Brzostek w miejscowościach: Bukowa, Skurowa, Głobikówka, Grudna Górna, Bączałka, Wola Brzostecka, Gorzejowa, Januszkowice, Grudna Dolna, Kamienica Górna, Opacionka, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Kamienica Dolna, Przeczyca, Zawadka Brzostecka, Klecie, w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie dębickim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 27 października 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego w Krakowie (31-411) przy ul. Nad Strugą 7).

Więcej informacji pod adresem porpw.debica@expro.pl

Ogłoszenie
Oferta