PORPW
Expro
UE

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym

październik 17, 2014, Powiat rzeszowski,Wykonawcy,

Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta, a w szczególności w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie rzeszowskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 31 października 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego w Krakowie (31-411) przy ul. Nad Strugą 7).

Więcej informacji pod adresem porpw.rzeszow@expro.pl

Ogłoszenie
Oferta