PORPW
Expro
UE

Pytania dotyczące postępowania konkurencyjnego

wrzesień 11, 2014, Powiat jasielski,Wykonawcy,

Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia z dnia 25.08.2014r. o postępowaniu konkurencyjnym którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiatach dębickim, jasielskim, krośnieńskim i rzeszowskim, zwracamy się z prośbą: o umożliwienie złożenia oferty częściowej obejmującej tylko dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu aktywnego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że nie ma możliwości złożenia oferty częściowej obejmującej tylko dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu aktywnego.

Pytanie:

Czy stwierdzenie, że należy objąć zasięgiem x gospodarstw domowych oznacza, że konieczne jest objęcie projektem x zabudowanych działek z budynkami mieszkaniowymi, czy też pustych działek przeznaczonych na zabudowę mieszkalną.

Odpowiedź:

Stwierdzenie: „że należy objąć zasięgiem x gospodarstw domowych” oznacza, że konieczne jest objęcie projektem y zabudowanych działek z budynkami mieszkaniowymi, w których sumarycznie jest x gospodarstw domowych, gdzie y < x lub y = x.